Lasteaia loodusõpetus

2,80 €
54 lk

Ülesanded lastepärased, eestikesksed. Kaetud on kogu riikliku õppekava mina ja keskkond aine temaatika, sealhulgas toit, taimed, kevadlilled, ravimtaimed, aiatööd, põllutööd, mets, põhja- ja lõunamaa loomad, linnud, aastaajad (kevad, suvi, sügis, talv), nädalapäevad, kell, aeg, inimene, meeled jpm.

Töövihiku võib kasutusele võtta juba 4-aastaste rühmas, kasutades seda kuni lapse kooliminekuni keskkonnateemade õpetamisel.