Arvutamine 20 piires

1,00 €
16 lk

Värvimise pildid, mille õige värvi leidmiseks tuleb arvutada. Arvutustehted on 20-piires.